Źródła finansowania

Projekt „Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach” jest współfinansowany przez:

  • Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego