Zespół realizujący projekt

Kierownik projektu - m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

Rada Patronacka projektu w składzie:

Prof. Leszek A. Dobrzański – Przewodniczący Rady patronackiej
dr inż. Janusz Mazurkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Patronackiej
Prof. Jerzy Świder
Prof. Ryszard Nowosielski
Prof. Gabriel Wróbel
Prof. Danuta Szewieczek
Prof. Zbigniew Rdzawski
Prof. Jerzy Stobrawa
Prof. Jan Weszka
Prof. Janusz Ćwiek
Prof. Józef Stabik
Prof. Andrzej Pusz
mgr inż. Łukasz Reimann - Sekretarz Techniczny Rady Patronackiej
mgr inż. Błażej Tomiczek - Sekretarz Techniczny Rady Patronackiej
mgr Marzena Kraszewska