Potrzeba realizacji projektu

  • Uzupełnienie braków w wyposażeniu technologicznym w strategicznych obszarach Laboratorium Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej.
  • Umożliwienie kontynuacji prowadzonych dotych­czas badań oraz rozpoczęcie nowoczesnych, unikatowych i jednocześnie kosztownych kie­runków badań naukowych.
  • Gruntowna modernizacja zaplecza technologicznego oraz zakup nowoczesnych urządzeń technologicznych w celu realizacji postawionych celów badawczych.
  • Usytuowanie wszystkich laboratoriów technologicznych w jednym budynku umożliwiające lepszą organizację zajęć dydaktycznych, łatwiejszy dostęp do urządzeń i wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami.